Redakcja

KOHL-Gruppe AG
Leipziger Straße 109a
D-14929 Treuenbrietzen

E-Mail: info@kohl-gruppe-ag.de
Internet: www.kohl-gruppe-ag.de

Zarząd
Dipl.-Wirtsch. Volker Kempa
Tel: +49 (0)33748 / 79 -100
Fax: +49 (0)33748 / 79 -109

Dipl.-Ök. Rainer Erdmann
Tel: +49(0)3691 / 7566 - 0
Fax: +49(0)3691 / 7566 - 509

Dipl.-Kfm. Hubertus Müller
Tel: +49(0)2236 / 609 - 0
Fax: +49(0)2236 / 609 - 222

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy w Kolonii

Numer w rejestrze
HRB 37073

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 10 ustęp 3 przepisów państwowego traktatu o usługach medialnych (MDStV):
Stefan Klever (adres jak wyże)

Wyłączenie odpowiedzialności
Kohl Gruppe AG nie gwarantuje, że informacje udostępnione na tej stronie internetowej są kompletne, prawidłowe i w każdym przypadku aktualne . Dotyczy to również wszystkich połączeń ("linków"), do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona internetowa. Kohl Gruppe AG nie odpowiada za treść strony, która dostępna jest za pomocą takiego odsyłacza. Kohl Gruppe AG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Za strony internetowe osób trzecich, do których wydawca odsyła za pomocą tak zwanych linków, odpowiedzialność ponoszą odpowiedni oferenci. Wydawca nie odpowiada za treść takich stron osób trzecich. Ponadto strona internetowa wydawcy może być wywoływana bez jego wiedzy za pomocą tak zwanych linków przez inne strony internetowe. Wydawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prezentacje, treść lub jakiekolwiek połączenie z podziałem partyjnym wydawcy na stronach internetowych osób trzecich. Wydawca odpowiedzialny jest za treści obce tylko wówczas, gdy posiada wyraźną wiedzę o nich (tzn. również o bezprawnej lub karalnej treści), ma techniczną możliwość zapobieżenia korzystaniu z nich i można tego od niego oczekiwać. Zgodnie z ustawą o usługach telekomunikacyjnych wydawca nie jest jednak zobowiązany do stałego kontrolowania obcych treści.