Tłoczone części metalowe,
podzespoły spawane i złożone małe serie

Za pomocą nowoczesnego parku maszynowego Kohl-Group Polska produkuje obok wysokiej jakości tłoczonych części metalowych, także podzespoły spawane. Na miejscu montowane są ponadto złożone podzespoły w małych seriach.

  • Wykrawanie: Prasy mimośrodowe i hydrauliczne o nacisku do 4000 kN
  • Technologia gięcia do 3200 kN i długości gięcia 3000 mm
  • Lasery 2D o mocy do 3000 W, rozmiar stołu 1500 x 3000 mm,
    głębokość cięcia do 15 mm

W planie jest inwestycja w laser 3D.