K-Lean – system produkcyjny
Kohl-Gruppe AG

Kohl-Gruppe AG zapoczątkowała swój system produkcyjny K-LEAN w roku 2010. Wewnątrz Kohl-Gruppe AG K-LEAN oznacza systematyczne poszukiwanie i usuwanie marnotrawstwa we wszystkich dziedzinach, co stanowi warunek osiągnięcia podstawowego celu systemu K-LEAN - ciągłego doskonalenia.

Wizja, cele, zasady i metody systemu produkcyjnego K-LEAN przedstawione poglądowo w postaci domu K-LEAN: