Aktywne nadzorowanie produkcji -
dla zapewnienia zadowolenia klientów

Zakład KOHL-GROUP Polska jest certyfikowany według ISO/TS 16949:2009

Centralnym punktem polityki naszego przedsiębiorstwa jest zadowolenie klientów. Największą wagę przywiązujemy do jakości produktu i terminowości realizacji dostaw.

Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania jakością przyczynia się do bezpieczeństwa procesu w ramach wszystkich technologii produkcji. Proces produkcji wyrobów jest kontrolowany według planów kontroli lub instrukcji kontroli, a zapisy potwierdzające jakość wyrobu są dokumentowane w kartach kontroli wyrobu, protokołach pomiarowych z maszyny pomiarowej.

Do kontroli używamy między innymi współrzędnościowej maszyny pomiarowej, sprawdzianów kontrolnych dedykowanych dla produktu, uniwersalnych środków kontrolno-pomiarowych oraz badań metalograficznych.

Zastosowanie nowoczesnych metod kontroli i przyrządów pomiarowych stanowi bazę aktywnego nadzorowania produkcji, którego celem jest zapewnienie jakości procesu.