Oświadczenie o ochronie danych

Informacje ogólne

 • Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
 • Pojęcie "dane osobowe" oznacza wszystkie dane osobowe, które można zidentyfikować. Obejmuje to na przykład nazwę, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów "przetwarzanie" i "zgoda", odnosimy się do definicji prawnych prawa ochrony danych.
 • Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.
 • Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie być aktualny. Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez krajowe lub europejskie przepisy, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. Ta zasada nie ma zastosowania, jeżeli do zawarcia lub wykonania umowy wymagane jest dalsze przechowywanie danych.
 • Jeśli korzystamy z usług usługodawców kontraktowych w zakresie poszczególnych funkcji naszej strony internetowej lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o poniższych procesach.

Organ odpowiedzialny

Instytucja odpowiedzialna w rozumieniu § 3 ust. 7 federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG") oraz dostawca usług w rozumieniu § 13 ustawy o telemediach ("TMG"):

KOHL-Gruppe AG
reprezentowany przez adwokata Volker Kempa, Rainer Erdmann, Hubertus Müller

Leipziger Straße 109a
D-14929 Treuenbrietzen

a także

Wankelstraße 7
D-50996 Köln

E-mail: info@kohl-gruppe-ag.de
Telefon: 02236 393530.
Faks: 02236 393559

Dalsze szczegóły na temat odpowiedzialnego ciała można znaleźć w naszym nadruku.

Swoje prawa

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu,
 • prawo do możliwości przenoszenia danych.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych na naszej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową bez rejestracji lub przekazania nam w inny sposób informacji ("wykorzystanie informacji"), gromadzimy jedynie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę internetową do naszego serwera. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do tego, aby umożliwić Państwu obejrzenie naszej strony internetowej oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do GMT
 • Zawartość strony internetowej
 • Status dostępu (status HTTP)
 • objętość przesyłanych danych
 • Strona internetowa, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową
 • przeglądarka
 • system operacyjny
 • Język i wersja przeglądarki

Dane te przechowywane są również w tzw. plikach logów na naszych serwerach. Dane te nie są przechowywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi. Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej na urządzeniu końcowym. W tym celu Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są oceniane do celów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w powyższych celach.

Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Zbieranie powyższych danych w celu dostarczenia naszej strony internetowej i przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne dla funkcjonowania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości sprzeciwu.

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz wspomnianego wyżej informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu zasadniczo konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Dane te są nam potrzebne do świadczenia odpowiednich usług. Zastosowanie mają powyższe zasady przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy zostali przez nas starannie wybrani i zleceni do przetwarzania tych danych. Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie sprawdzani. Jeśli dane osobowe są przekazywane osobom trzecim w ramach usług, które oferujemy wraz z partnerami, szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług. Jeśli te osoby trzecie znajdują się w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, szczegółowe informacje o konsekwencjach tej sytuacji można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług.

Kontaktowanie

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną, dane osobowe przesłane przez Państwa pocztą elektroniczną zostaną zachowane. Ponadto na naszej stronie internetowej posiadamy formularz kontaktowy, z którym można się z nami skontaktować. Dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane.

 • adres e-mail
 • nazwisko
 • nowina
 • zawód

Ponadto zbieramy Państwa adres IP oraz czas wysłania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do odpowiedzi na pytania.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytań. Przetwarzanie innych danych osobowych wynikające z wykorzystania formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej ma na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Dane te zostaną usunięte natychmiast po przetworzeniu przez nas Państwa zapytania. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Jeśli skontaktują się Państwo z nami drogą mailową, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. Prosimy pamiętać, że w takim przypadku Państwa wniosek nie może być dalej rozpatrywany. Odwołanie lub sprzeciw można zgłosić wysyłając e-mail na nasz adres e-mail podany w nadruku.