Usługi dodatkowe

  • Inżynieria symultaniczna i analiza wartości
  • Usługi konstrukcyjne CAD/CAM (narzędzia, przyrządy i podzespoły), 3D-CAD Pro Engineer, Catia
  • Konstrukcje wzorcowe, produkcja prototypów i małych serii
  • Przejęcie kompletnych przekazań produkcji (projekty podwykonawcze)
  • Usługi logistyczne, prowadzenie magazynu, zarządzanie częściami zamiennymi
  • Just-in-time, logistyka w systemie Kanban